Điều quan trọng nhất khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát đó là bằng cấp chuyên môn của anh, em Kỹ sư có phù hợp để cấp chứng chỉ giám sát lĩnh vực đó hay không. Bài viết sau đây sẽ cũng cấp thông tin cụ thể nhất để anh, em Kỹ sư hiểu được quy định này.

Phân Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Thi Công Xây Dựng

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình.

Trong chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình sẽ được chi làm 3 loại chứng chỉ hành nghề đó là:

 • Giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật ( Trước đây là 2 chứng chỉ giám sát dân dụng công nghiệp và giám sát hạ tầng kỹ thuật nhưng bây giờ đã gộp thành 1 loại)
 • Giám sát công trình giao thông.
 • Giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Trong chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình chỉ có 1 loại đó là:

 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Như vậy trong lĩnh vực giám sát sẽ có 4 loại chứng chỉ hành nghề giám sát. Anh, em Kỹ sư lưu ý điều này.

bang-cap-chuyen-mon-phu-hop-voi-tung-loai-chung-chi-giam-sat
Bằng Cấp Chuyên Môn Là Yếu Tố Quan Trọng Khi Xét Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát

Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Từng Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát

Khác với lĩnh vực Thiết kế yêu cầu bằng cấp chuyên môn ở lĩnh vực nào thì phải thi chứng chỉ hành nghề thiết kế ở lĩnh vực đó, đối với lĩnh vực giám sát có thể thi chứng chi hành nghề giám sát trái một số ngành khác nhau.

Những Bài Viết Cần Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ Giám Sát
>>> Bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng loại chứng chỉ giám sát
>>> Những yêu cầu về kinh nghiệm khi thi chứng chỉ giám sát
>>> Có những loại chứng chỉ hành nghề giám sát nào?
>>> Những công trình nào cần phải có chứng chỉ hành nghề giám sát

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Bằng cấp chuyên một thuộc các ngành như sau:

 • Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
 • Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ
 • Kỹ sư quản lý xây dựng
 • Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
 • Kỹ sư công trình thủy lợi……

Đa số các chuyên ngành liên quan đến xây dựng đều thi được chứng chỉ giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao thông.

Bằng cấp chuyên môn cũng tương tự các chuyên ngành như chứng chỉ giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

3. Chứng chỉ hành nghề giám sát công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bằng cấp chuyên môn cũng tương tự các chuyên ngành như chứng chỉ giám sát công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

4. Chứng chỉ hành nghề giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình.

Trong 4 loại chứng chỉ hành nghề giám sát chỉ có riêng loại chứng chỉ giám sát này yêu cầu bằng cấp chuyên môn khác với 3 chứng chỉ giám sát còn lại đó là các Chuyên ngành được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về điện, cơ khí, thông gió – cấp thoát nhiệt, cấp – thoát nước, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến lắp đặt thiết bị công trình. Ví dụ như sau:

 • Kỹ sư cơ khí.
 • Kỹ sư điện – điện tử.
 • Kỹ sư điện – điện năng.
 • Kỹ sư cấp thoát nước.
 • Kỹ sư kỹ thuật nhiệt…….

Như vậy trong 4 loại chứng chỉ hành nghề giám sát chỉ có chứng chỉ giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình là yêu cầu bằng cấp chuyên môn khác với 3 loại chứng chỉ còn lại. Còn với bằng cấp chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực xây dựng thì anh, em Kỹ sư đều có thể thi 3 lĩnh vực giám sát là dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, giao thông và nông nghiệp nông thôn.

Anh,em Kỹ sư cần thi chứng chỉ hành nghề giám sát liên hệ ngay hotline của Viện Xây Dựng Đất Việt để nắm được lịch thi sớm nhất.

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi