Chứng chỉ hành nghề khảo sát là loại chứng chỉ được Bộ Xây Dựng cấp cho những cá nhân là Kỹ sư có một năng lực nhất định trong lĩnh vực khảo sát xây dựng. Những Kỹ sư này đã phải trải qua kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng để được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát này.

chung-chi-hanh-nghe-khao-sat-xay-dung-la-gi
Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng Là Gì?

Những Thông Tư Nghị Định Quy Định Về Việc Cấp Chứng Chỉ Khảo Sát

 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014.
 • Nghị định số 59/20015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. ( Đây là nghị định mới nhất ban hành về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng)

Có Những Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng Nào?

Hiện nay lĩnh vực khảo sát xây dựng được chia làm 2 loại chứng chỉ hành nghề đó là:

 • Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình.
 • Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát cũng như những loại chứng chỉ hành nghề xây dựng khác được chia làm 3 hạng. Hạng cao nhất là hạng 1 đến hạng 2 và hạng 3.

Những Đơn Vị Nào Được Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát?

 • Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng 1: Chứng chỉ hạng 1 hiện nay được Cục Quản Lý Hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ.
 • Chứng chỉ khảo sát địa hình hạng 2: Chứng chỉ hạng 2 hiện nay được Sở xây dựng các tỉnh thành tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ, ngoài ra còn có các đơn vị Hiệp hội xây dựng được phép tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ khảo sát địa hình hạng 2 và hạng 3.
 • 7 đơn vị hiệp hội đó là:
 1. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam
 2. Tổng hội xây dựng Việt Nam
 3. Hội cấp thoát nước Việt Nam
 4. Hội tư vấn xây dựng Việt Nam
 5. Hội kinh tế xây dựng Việt Nam
 6. Hội cầu đường Việt Nam
 7. Hội thủy lợi Việt Nam

Tất cả những đơn vị nói trên đều tỏ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ theo đúng quy định của Bộ Xây Dựng. Mỗi chứng chỉ cấp ra đều được cập nhật thông tin trên website của Bộ và mọi người đều có thể tra cứu thông tin trên website này.

Những Bài Viết Cần Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ Khảo Sát
>>> Thi chứng chỉ hành nghề khảo sát có khó không?
>>> Thi chứng chỉ khảo sát ở đâu uy tín?
>>> Hồ sơ cần có khi thi chứng chỉ khảo sát địa hình
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát là gì?
>>> Có những loại chứng chỉ khảo sát xây dựng nào?

Những Yếu Tố Nào Quyết Định Việc Xét Hồ Sơ Phân Hạng?

Theo nghị định 15/2021/NĐ-CP những yếu tố yêu cầu khi xét phân hạng chứng chỉ hành nghề khảo sát như sau:

1. Yếu tố về số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, đây cũng là yếu tố quan trọng nhất và là yêu tố cần khi xét hồ sơ:

 • Bằng tốt nghiệp của Kỹ sư trên 7 năm thì được xét cấp chứng chỉ khảo sát hạng 1
 • Bằng tốt nghiệp đại học trên 4 năm thì được xét hạng 2.
 • Bằng tốt nghiệp đại học trên 2 năm thì được xét hạng 3 và bằng cao đẳng, trung cấp trên 3 năm thì được xét hạng 3.

2. Yếu tố về chuyên môn ghi trên bằng cấp.

 • Cá nhân có chuyên môn thuộc các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình.
 • Cá nhân có chuyên môn thuộc các chuyên ngành về địa chất công trình, địa chất thủy văn thì được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình.

Trên đây là một số thông tin về chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng để anh em Kỹ sư có thể hiểu rõ hơn về loại chứng chỉ này.

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi