Trình Tự Thủ Tục Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

01/12/2021

Hiện nay nhiều anh, em Kỹ sư cần phải có chứng chỉ để bổ sung hồ sơ giấy tờ do công ty yêu cầu. Tuy...

Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 1,2,3

30/11/2021

Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xây dựng, chúng tôi hiểu được những khó khăn mà anh, em Kỹ...

40 Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Đang Được Cấp Hiện Nay

11/10/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay được chia thành 6 lĩnh vực cụ thể và 6 lĩnh vực này được chia thành rất...

Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

11/10/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với mỗi Kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây...

Bằng Cấp Phù Hợp Với Từng Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

11/10/2021

Câu hỏi mà nhiều Kỹ sư đặt ra nhất khi nộp hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đó là bằng cấp...

Hướng Dẫn Tra Cứu Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

21/09/2021

Mỗi chứng chỉ hành nghề xây dựng được cấp ra đều được quản lý bởi Bộ Xây Dựng bằng một mã số trên chứng chỉ...

Thủ Tục Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

21/09/2021

Hiện nay thi chứng chỉ hành nghề xây dựng là việc bắt buộc đối với mọi Kỹ sư muốn có chứng chỉ hành nghề xây...

Yêu Cầu Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quy Hoạch Xây Dựng

02/09/2021

Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng sẽ có những yêu cầu về kinh nghiệm và năng...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng

02/09/2021

Chuyên môn ghi trên bằng cấp mà Kỹ sư có là điều quan trọng nhất quyết định Kỹ sư có được xét thi chứng chỉ...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Địa Hình

01/09/2021

Nhiều Kỹ sư khi đăng ký thi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình không nắm được quy định về bằng cấp của bản...