Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

11/10/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với mỗi Kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây...

Yêu Cầu Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát

28/08/2021

Khi nộp hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ tư vấn giám sát Kỹ sư phải chuẩn bị đầy đủ bản khai kinh nghiệm các...

Chuyên Ngành Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Giám Sát Xây Dựng

28/08/2021

Các Kỹ sư trong suốt quá trình hoạt động trong ngành xây dựng đều phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng. Tuy nhiên nhiều...

Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề giám Sát Xây Dựng Chi Phí Thấp Nhất

13/08/2021

Theo quy định hiện nay lĩnh vực chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng bao gồm 2 loại chứng chỉ hành nghề chính sau:...