Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

11/10/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với mỗi Kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Địa Hình

01/09/2021

Nhiều Kỹ sư khi đăng ký thi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình không nắm được quy định về bằng cấp của bản...

Yêu Cầu Về Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Địa Hình

01/09/2021

Để được xét duyệt hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề khảo sát Kỹ sư phải có đủ số năm kinh nghiệm và đã được ...

Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình Chi Phí Thấp Nhất

14/08/2021

Theo quy định của Bộ Xây Dựng hiện nay Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng bao gồm: Chứng chỉ hành nghề khảo sát...