Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

11/10/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với mỗi Kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây...

Yêu Cầu Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quy Hoạch Xây Dựng

02/09/2021

Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng sẽ có những yêu cầu về kinh nghiệm và năng...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng

02/09/2021

Chuyên môn ghi trên bằng cấp mà Kỹ sư có là điều quan trọng nhất quyết định Kỹ sư có được xét thi chứng chỉ...

Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng Chi Phí Thấp Nhất

14/08/2021

Trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch chỉ có một loại chứng chỉ hành nghề đó là chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch...