Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

11/10/2021

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với mỗi Kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây...

Những Yêu Cầu Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Thiết Kế

29/08/2021

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về quy định những kinh nghiệm mà một Kỹ sư khi đăng ký thi chứng chỉ...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng

29/08/2021

Khi đăng ký nộp hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng nhiều Kỹ sư chưa nắm rõ được bằng cấp của...

Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Chi Phí Thấp Nhất

14/08/2021

Hiện nay hồ sơ thủ tục thi cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế còn nhiều phức tạp. Ngoài những giấy tờ về bằng cấp...