Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Ở Đâu Uy Tín?

09/03/2022

Những năm 2015 Kỹ sư chỉ cần nộp hồ sơ đủ điều kiện là đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng...

Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng Có Khó Không?

09/03/2022

Trước đây, từ năm 2018 đổ về trước Kỹ sư chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ chuẩn nộp cho các đơn vị có...

Hồ Sơ Cần Có Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình?

09/03/2022

Hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng được quy định tại nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính...

Điều Kiện Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng

08/03/2022

Việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã có quy định chung của Bộ Xây Dựng và Chính phủ theo nghị định mới nhất...

Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng Là Gì?

08/03/2022

Chứng chỉ hành nghề khảo sát là loại chứng chỉ được Bộ Xây Dựng cấp cho những cá nhân là Kỹ sư có một năng...

Có Những Loại Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng Nào?

08/03/2022

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được chia làm 6 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khảo sát xây dựng. Trong lĩnh vực khảo...

Các Phương Pháp Kiểm Tra Chứng Chỉ Khảo Sát Thật Hay Giả

08/03/2022

Việc kiểm tra những giấy tờ bản thân sở hữu là việc cần thiết khi nhận được bất kỳ loại giấy tờ nào mới. Chứng...

Thi Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng Có Khó Không?

07/03/2022

Chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng khá khác biệt so với những chứng chỉ khác trong 6 lĩnh vực hành nghề xây dựng....

Phạm Vi Hoạt Động Của Người Có Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch

07/03/2022

Những Kỹ sư xác định sẽ gắn bó với công việc trọng lĩnh vực xây dựng thì chắc chắn phải có chứng chỉ hành nghề...

Hồ Sơ Cần Có Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch

07/03/2022

Ngoài việc trải qua kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch, Kỹ sư để được cấp chứng chỉ cần phải...