Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Ở Đâu Uy Tín?

09/03/2022

Những năm 2015 Kỹ sư chỉ cần nộp hồ sơ đủ điều kiện là đã được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng...

Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng Có Khó Không?

09/03/2022

Trước đây, từ năm 2018 đổ về trước Kỹ sư chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ chuẩn nộp cho các đơn vị có...

Hồ Sơ Cần Có Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Địa Hình?

09/03/2022

Hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng được quy định tại nghị định 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính...

Điều Kiện Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng

08/03/2022

Việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã có quy định chung của Bộ Xây Dựng và Chính phủ theo nghị định mới nhất...

Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng Là Gì?

08/03/2022

Chứng chỉ hành nghề khảo sát là loại chứng chỉ được Bộ Xây Dựng cấp cho những cá nhân là Kỹ sư có một năng...

Có Những Loại Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng Nào?

08/03/2022

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được chia làm 6 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khảo sát xây dựng. Trong lĩnh vực khảo...

Các Phương Pháp Kiểm Tra Chứng Chỉ Khảo Sát Thật Hay Giả

08/03/2022

Việc kiểm tra những giấy tờ bản thân sở hữu là việc cần thiết khi nhận được bất kỳ loại giấy tờ nào mới. Chứng...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Địa Hình

01/09/2021

Nhiều Kỹ sư khi đăng ký thi chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình không nắm được quy định về bằng cấp của bản...

Yêu Cầu Về Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Địa Hình

01/09/2021

Để được xét duyệt hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề khảo sát Kỹ sư phải có đủ số năm kinh nghiệm và đã được ...

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Xây Dựng

14/08/2021

Theo quy định của Bộ Xây Dựng hiện nay Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng bao gồm: Chứng chỉ hành nghề khảo sát...