Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Khác Gì Các Chứng Chỉ Còn Lại?

06/03/2022

Có thể nói công việc quản lý dự án là công việc gần như bao gồm tất cả các lĩnh vực còn lại trong một...

Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Cần Phải Có Những Hồ Sơ Gì?

05/03/2022

Nếu không sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các đơn vị dịch vụ về thi chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, thì...

Thi Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Có Khó Không?

05/03/2022

 Sau khi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề QLDA nhiều anh, em Kỹ sư đã đánh giá rằng thi chứng chỉ hành nghề còn...

Những Quy Định Nào Về Việc Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án?

04/03/2022

Bài viết này sẽ tổng hợp tất các các thông tin về quy định, nghị định, thông tư ban hành về việc cấp chứng chỉ...

Những Ai Cần Phải Có Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án?

04/03/2022

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án là văn bản vắn tắt đánh giá năng lực của một Kỹ sư xây dựng hoạt động...

Điều Kiện Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án Xây Dựng

03/03/2022

Mỗi lĩnh vực hành nghề xây dựng sẽ có những điều kiện riêng về hồ sơ cũng như bằng cấp chuyên môn mà Kỹ sư...

Cách Nhận Biết Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án Thật Hay Giả

03/03/2022

Hiện nay với công nghệ tinh vi, mọi loại giấy tờ đều có thể bị làm giả mà cá nhân sở hữu giấy tờ đó...

Yêu Cầu Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án

26/08/2021

Khi nộp hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ quản lý dự án Kỹ sư phải chuẩn bị đầy đủ bản khai kinh nghiệm các...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án

26/08/2021

Nhiều anh, em Kỹ sư đang có nhu cầu thi chứng chỉ quản lý dự án, tuy nhiên lại không biết bằng cấp của mình...

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Quản Lý Dự Án

14/08/2021

Với thủ tục rườm rà và phức tạp như hiện nay, để một kỹ sư tự đi nộp hồ sơ và đăng ký thi chứng...