Thi Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng Có Khó Không?

07/03/2022

Chứng chỉ thiết kế quy hoạch xây dựng khá khác biệt so với những chứng chỉ khác trong 6 lĩnh vực hành nghề xây dựng....

Phạm Vi Hoạt Động Của Người Có Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch

07/03/2022

Những Kỹ sư xác định sẽ gắn bó với công việc trọng lĩnh vực xây dựng thì chắc chắn phải có chứng chỉ hành nghề...

Hồ Sơ Cần Có Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch

07/03/2022

Ngoài việc trải qua kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch, Kỹ sư để được cấp chứng chỉ cần phải...

Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch Khác Gì Chứng Chỉ Thiết Kế Xây Dựng?

07/03/2022

Trong sáu lĩnh vực hành nghề xây dựng có 2 lĩnh vực có tên tương tự nhau đó là chứng chỉ hành nghề thiết kế...

Yêu Cầu Kinh Nghiệm Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Quy Hoạch Xây Dựng

02/09/2021

Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng sẽ có những yêu cầu về kinh nghiệm và năng...

Chuyên Môn Phù Hợp Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng

02/09/2021

Chuyên môn ghi trên bằng cấp mà Kỹ sư có là điều quan trọng nhất quyết định Kỹ sư có được xét thi chứng chỉ...

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng

14/08/2021

Trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch chỉ có một loại chứng chỉ hành nghề đó là chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch...