Cấp Chứng Chỉ Thiết Kế Khác Gì So Với Cấp Chứng Chỉ Giám Sát

28/02/2022

Cùng trong chứng chỉ hành nghề xây dựng và đều được các cơ quan đơn vị cấp giống nhau, tuy nhiên việc xét hồ sơ...

Thi Chứng Chỉ Thiết Kế Xây Dựng Có Khó Không?

28/02/2022

Nếu như trước đây việc đi thi để có chứng chỉ hành nghề thiết kế là không cần, thì với quy định mới Kỹ sư...

Những Ai Cần Phải Có Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế?

27/02/2022

Khẳng định rằng tất cả các kỹ sư làm trong lĩnh vực thiết kế nếu xác định theo đuổi và gắn bó với công việc...

Nộp Hồ Sơ Thi Hành Nghề Thiết Kế Ở Đâu Uy Tín?

27/02/2022

Những năm 2015 Kỹ sư chỉ cần nộp hồ sơ đủ điều kiện là đã được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng...

Cách Nhận Biết Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Thật Hay Giả

26/02/2022

Bất kỳ loại giấy tờ nào cũng có thể được làm giả hiện nay, nên việc kiểm tra chúng chỉ thiết kế thật hay giả...

Có Những Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Nào?

26/02/2022

Có 6 lĩnh vực hành nghề xây dựng, mỗi lĩnh vực được chia thành nhiều chứng chỉ hành nghề khác nhau, trong đó lĩnh vực...

Điều Kiện Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng

25/02/2022

Hiện nay chứng chỉ hành nghề xây dựng được chia làm 6 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có một yêu cầu khác nhau khi xét...

Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Từng Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế

25/02/2022

Chứng chỉ hành nghề thiết kế được chia làm 7 lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ thiết kế...

Hồ Sơ Cần Có Khi Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế

24/02/2022

Quy định về xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế thường xuyên thay đổi và cập nhật mới trong 5 năm gần đây. Điều...

Chứng Chỉ Hành Ngề Thiết Kế Xây Dựng Là Gì?

24/02/2022

Có nhiều anh, em Kỹ sư hiện nay chưa hiểu chứng chỉ hành nghề thiết kế là gì. Chỉ khi công ty chủ quản yêu...