Chứng Chỉ Năng Lực Kiểm Định Xây Dựng

14/08/2021

Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và...