Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về quy định những kinh nghiệm mà một Kỹ sư khi đăng ký thi chứng chỉ thiết kế xây dựng phải có. Những kinh nghiệm này phải có giấy tờ chứng minh đó là hợp đồng lao động, biên bản nghiệm thu công trình, biên bản bàn giao công việc… Tuy nhiên khi đăng ký dịch vụ hỗ trợ nộp hồ thi chứng chỉ hành nghề tại Viện Xây Dựng Đất Việt sẽ được giải quyết hết những giấy tờ này, Kỹ sư chỉ phải cung cấp những giấy tờ đơn giản nhất như bằng cấp, ảnh thẻ, chứng chỉ hành nghề hiện có.

chung-chi-thiet-ke
Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng

Quy Định Về Số Năm Kinh Nghiệm Và Số Công Trình Đã Tham Gia

1. Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 1.

 • Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp.
 • Có số năm tốt nghiệp tính trên bằng cấp từ 7 năm trở lên.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2.
 • Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 2.

 • Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp đã nêu ở trên.
 • Có số năm tốt nghiệp tính trên bằng cấp từ 4 năm trở lên.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 3.
 • Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng hạng 3.

 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành phù hợp đã nêu ở trên.
 • Có số năm tốt nghiệp tính trên bằng cấp là 2 năm đối với bằng đại học và 3 năm đối với bằng trung cấp và cao đẳng.
 • Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Với quy định mới hiện nay yêu cầu Kỹ sư phải có chứng chỉ hành nghề hạng 3 thì mới được cấp chứng chỉ hạng 2. Có chứng chỉ hành nghề hạng 2 thì mới được cấp chứng chỉ hạng 1. Đây là quy định bắt buộc hiện nay so với trước đây Kỹ sư chỉ cần có đủ số năm kinh nghiệm tính trên bằng cấp là đã được xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng 1 và hạng 2.

Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Xây Dựng Do Đơn Vị Nào Cấp

Chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay đều do Bộ Xây Dựng câp và quản lý. Mỗi chứng chỉ hành nghề xây dựng đều có một mã số lưu thông tin trên trang tra cứu thông tin của Bộ Xây Dựng.

– Chứng chỉ hành nghề hạng 1 hiện nay do Bộ Xây Dựng cấp.

– Chứng chỉ hành nghề hạng 2 và 3 do các Sở Xây Dựng và 7 đơn vị nghề nghiệp được phép cấp. 7 đơn vị nghề nghiệp đó là:

 1. Hiệp Hội tư vấn xây dựng Việt Nam
 2. Hội cấp thoát nước Việt Nam
 3. Tổng hội xây dựng Việt Nam
 4. Hội kinh tế xây dựng Việt Nam
 5. Hội cầu đường Việt Nam
 6. Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
 7. Hội thủy lợi Việt Nam.

Những đơn vị trên đều được phép cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 và 3. Thông tin chứng chỉ hành nghề xây dựng vẫn được quản lý bở Bộ Xây Dựng.

Thông Tin Liên Hệ Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế

 • Địa chỉ Viện Xây Dựng Đất Việt
 • Hồ Chí Minh: Số 28 An Lộc, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
 • Hà Nội: 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Đối tác của chúng tôi