Khi nộp hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ tư vấn giám sát Kỹ sư phải chuẩn bị đầy đủ bản khai kinh nghiệm các công trình đã được tham gia, giấy tờ chứng minh như hợp đồng lao động, biên bản bàn giao công việc, biên bản nghiệm thu các công trình đã tham gia.

Đi xin được những loại giấy tờ này ở các công trình và công ty cũ đã làm gần như là điều không thể. Hiểu được điều này Viện Xây Dựng Đất Việt chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký thi chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Anh, em Kỹ sư chỉ cần có mặt đi thi còn lại mọi giấy tờ thủ tục sẽ được Viện giải quyết.

chung-chi-tu-van-giam-sat
Thi Sát Hạch Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát

Quy Định Về Số Công Trình Đã Tham Gia Khi Thi Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát

1. Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 1

 • Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp.
 • Có số năm tốt nghiệp tính trên bằng cấp từ 7 năm trở lên.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 2.
 • Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 2

 • Có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp.
 • Có số năm tốt nghiệp tính trên bằng cấp từ 4 năm trở lên.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3.
 • Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

3. Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng 3

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành phù hợp.
 • Có số năm tốt nghiệp tính trên bằng cấp là 2 năm đối với bằng đại học và 3 năm đối với bằng trung cấp, cao đẳng.
 • Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hoặc tham gia thiết kế xây dựng hoặc thi công xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hồ Sơ Đăng Ký Thi  Chứng Chỉ Tư Vấn Giám Sát Tại Viện Xây Dựng Đất Việt

Với quy định hiện nay khi thi chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát Kỹ sư phải bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ như bằng cấp, giấy tờ chứng minh các công trình đã tham gia như biên bản bàn giao công việc, biên bản nghiệm thu công trình, hợp đồng lao động… Những giấy tờ này gây khó khăn rất nhiều khi Kỹ sư đi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Hiểu được vấn đề này Viện Xây Dựng Đất Việt đưa ra dịch vụ hỗ trợ nộp hồ sơ thi chứng chỉ hành nghề cho các anh, em Kỹ sư. Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Viện sẽ giải quyết được tất cả các giấy tờ thủ tục phức tạp cho Kỹ sư. Anh, em Kỹ sư thi chứng chỉ hành nghề chỉ cần nộp 3 loại giấy tờ sau:

 1. 02 ảnh 4×6 nền trắng chụp không quá 6 tháng.
 2. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp sao y chứng thực không quá 6 tháng.
 3. Chứng chỉ hành nghề xây dựng đã có sao y chứng thực không quá 6 tháng.

Với thủ tục đơn giản, chi phí thấp nhất. Kỹ sư hãy lựa chọn Viện Xây Dựng Đất Việt chúng tôi để giải quyết việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, tránh tốn nhiều thời gian tìm hiểu các thông tư, nghị định và đi lại nộp hồ sơ mất nhiều thời gian.

Viện Xây Dựng Đất Việt

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Đối tác của chúng tôi