Chứng chỉ hành nghề xây dựng được chia làm 6 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khảo sát xây dựng. Trong lĩnh vực khảo sát xây dựng lại được chia thành những chứng chỉ hành nghề khác nhau. Cũng tương tự như chứng chỉ hành nghề thiết kế chỉ có những bằng cấp chuyên ngành liên quan thì mới làm được chứng chỉ khảo sát địa hình hay địa chất theo quy định.

Phân Loại Theo 2 Loại Chứng Chỉ

  • Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình: Lĩnh vực khảo sát địa hình yêu cầu chuyên môn của Kỹ sư khi xét hồ sơ lĩnh vực này đó là có bằng cấp thuộc các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ…
  • Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất công trình: Lĩnh vực khảo sát địa chất yêu cầu chuyên môn Kỹ sư khi xét hồ sơ lĩnh vực này đó là bằng cấp thuộc các chuyên ngành về địa chất thủy văn, địa chất công trình…
co-nhung-loai-chung-chi-hanh-nghe-khao-sat-nao
Có Những Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Nào?

Phân Loại Theo Thứ Hạng

Chứng chỉ hành ghề khảo sát công trình xây dựng sẽ được chia làm 3 hạng. Hạng cao nhất là hạng 1 đến hạng 2 và hạng 3.

  • Chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 1: Yêu cầu Kỹ sư kinh nghiệm trên 7 năm làm trong lĩnh vực khảo sát xây dựng và đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.
  • Chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 2: Yêu cầu kỹ sư kinh nghiệm trên 4 năm làm trong lĩnh vực khảo sát xây dựng và Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.
  • Chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 3: Yêu cầu kỹ sư kinh nghieemh trên 2 năm đối với bằng đại học trên 3 năm đối với bằng trung cấp cao đẳng và đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.
Những Bài Viết Cần Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ Khảo Sát
>>> Hồ sơ thi chứng chỉ khảo sát gồm những gì?
>>> Thi chứng chỉ hành nghề khảo sát có khó không?
>>> Thi chứng chỉ khảo sát ở đâu uy tín?
>>> Hồ sơ cần có khi thi chứng chỉ khảo sát địa hình
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát là gì?

Phân Loại Theo Đơn Vị Cấp

  • Chứng chỉ khảo sát hạng 1: Hạng 1 được Cục quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ.
  • Chứng chỉ khảo sát xây dựng hạng 2 và hạng 3: Hạng 2 được Sở xây dựng các tỉnh thành tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ. Ngoài ra còn có 7 đơn vị Hiệp hội được tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ cho hạng 2 và hạng 3.
  • 7 Đơn vị Hiệp hội đó là:
Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Hội Cầu đường Việt Nam Hội Thủy lợi Việt Nam
Hội Cấp thoát nước Việt Nam Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam
Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam

Mỗi chứng chỉ hành nghề được cấp ra của bất kỳ đơn vị nào đều phải có thông tin trên website của Bộ Xây Dựng khi tra cứu thông tin.

 

 

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi