Mỗi lĩnh vực hành nghề xây dựng sẽ có những điều kiện riêng về hồ sơ cũng như bằng cấp chuyên môn mà Kỹ sư phải có. Chứng chỉ quản lý dự án là một trong những linh vực có yêu cầu đặc thù hơn về hồ sơ. Bài viết này sẽ làm rõ những điều kiện cần phải có khi thi chứng chỉ hành nghề lĩnh vực này.

Yêu Cầu Về Số Năm Kinh Nghiệm

Thi chứng chỉ hành nghề xây dựng nói chung và thi chứng chỉ quản lý dự án nói riêng thì điều kiện về số năm kinh nghiệm là điều kiện cần và quan trọng nhất. Nếu chưa thỏa mãn được điều kiện này thì những điều kiện khác cũng không xử lý được hồ sơ.

 • Chứng chỉ quản lý dự án hạng 1: Hạng 1 yêu cầu số năm kinh nghiệm là 7 năm tính từ ngày tốt nghiệp ghi trên bằng cấp.
 • Chứng chỉ quản lý dự án hạng 2: Hạng 2 yêu cầu số năm kinh nghiệm là 4 năm tính từ ngày tốt nghiệp ghi trên bằng cấp.
 • Chứng chỉ quản lý dự án hạng 3: Hạng 3 yêu cầu số năm kinh nghiệm là 2 năm đối với bằng đại học. 3 năm đối với bằng trung cấp và cao đẳng.
dieu-kien-thi-chung-chi-hanh-nghe-quan-ly-du-an
Những Điều Kiện Cần Có Để Thi Chứng Chỉ QLDA

Yêu Cầu Về Bằng Cấp Chuyên Môn

Theo nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định rằng: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành về kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình. Như vậy là tất cả các ngành có liên quan đến công trình xây dựng đều thi chứng chỉ quản lý dự án được.

Điển hình một số chuyên ngành như sau:

 • Kỹ thuật xây dựng công trình
 • Xây dựng dân dụng công nghiệp
 • Xây dựng công trình giao thông
 • Kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ
 • Kỹ thuật xây dựng đường sắt
 • Kỹ thuật xây dựng cầu hầm
 • Kinh tế xây dựng
 • Quản lý xây dựng
 • Kinh tế quản lý khai thác cầu đường

Ngoài ra còn rất nhiều các chuyên ngành khác.

Những Bài Viết Cần Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ QLDA
>>> Những ai cần phải có chứng chỉ QLDA
>>> Những quy định về việc cấp chứng chỉ QLDA
>>> Thi chứng chỉ quản lý dự án có khó không?
>>> Thi chứng chỉ QLDA cần phải có những hồ sơ gì?
>>> Thi chứng chỉ QLDA khác gì với 5 chứng chỉ còn lại

Yêu Cầu Về Số Công Trình Đã Tham Gia

 • Chứng chỉ QLDA hạng 1 yêu cầu: Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Chứng chỉ QLDA hạng 2 yêu cầu: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề tương ứng (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Chứng chỉ QLDA hạng 3 yêu cầu: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Yêu Cầu Đặc Thù Chỉ Riêng Chứng Chỉ QLDA Mới Có

Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ quản lý dự án, hồ sơ của Kỹ sư yêu cầu đã phải có chứng chỉ giám sát hoặc thiết kế hoặc định giá cùng hạng thì hồ sơ mới được xét duyệt cấp chứng chỉ QLDA hạng tương ứng.

Như vậy để được cấp chứng chỉ QLDA hạng 1 Kỹ sư đã phải có chứng chỉ giám sát hạng 1 hoặc thiết kế hạng 1 hoặc định giá hạng 1. Tương tự như đối với chứng chỉ hạng 2 và hạng 3.

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi