Việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã có quy định chung của Bộ Xây Dựng và Chính phủ theo nghị định mới nhất đó là nghị định 15/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên với mỗi loại chứng chỉ hành nghề ở mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có các quy định riêng và ở mỗi đơn vị cấp cũng thương có quy định riêng của đơn vị đó.

Điều Kiện Về Số Năm Kinh Nghiệm

  • Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, khảo sát địa hình yêu cầu số năm kinh nghiệm là 7 năm để xét cấp chứng chỉ hạng 1.
  • Yêu cầu số năm kinh nghiệm là 4 năm để xét cấp chứng chỉ hạng 2.
  • Yêu cầu số năm kinh nghiệm là 2 năm để xét cấp chứng chỉ hạng 3.

Điều kiện về số năm kinh nghiệm là điều kiện cần phải có khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nói chung và chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng nói riêng. Nếu chưa thỏa mãn điều kiện về số năm kinh nghiệm thì không cần xét đến các yếu tố khác.

dieu-kien-thi-chung-chi-khao-sat-xay-dung
Điều Kiện Thi Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng

Điều Kiện Về Chuyên Môn

Lĩnh vực hành nghề khảo sát xây dựng được chia làm 2 loại chứng chỉ hành nghề khác nhau. Để được cấp chứng chỉ khảo sát địa chất hay khảo sát địa hình thì phải có chuyên môn phù hợp với loại chứng chỉ đó.

  • Chứng chỉ khảo sát địa hình: Chuyên môn yêu cầu thuộc các chuyên ngành về địa chất công trình, trắc địa, bản đồ và các chuyên ngành xây dựng có liên quan.
  • Chứng chỉ khảo sát địa chất: Chuyên môn yêu cầu thuộc các chuyên ngành về địa chất thủy văn, địa chất công trình và các chuyên ngành xây dựng có liên quan.

Điều kiện về chuyên môn là điều kiện quyết định với bằng cấp chuyên môn của kỹ sư có thể thi hành nghề lĩnh vực đó hay không. Chưa xét đến việc hồ sơ được thi hạng mấy, cao hay thấp.

Những Bài Viết Cần Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ Khảo Sát
>>> Thi chứng chỉ khảo sát ở đâu uy tín?
>>> Hồ sơ cần có khi thi chứng chỉ khảo sát địa hình
>>> Chứng chỉ hành nghề khảo sát là gì?
>>> Có những loại chứng chỉ khảo sát xây dựng nào?
>>> Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề khảo sát

Điều Kiện Về Số Lượng Công Trình Đã Tham Gia

Trong bản kê khai kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng Kỹ sư phải có đủ số lượng công trình và cấp độ công trình phù hợp đã được tham gia hay đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt chứng minh bằng các quyết định phân công công việc, hợp đồng thi công, hợp đồng lao động.

  • Chứng chỉ khảo sát hạng 1 yêu cầu: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.
  • Chứng chỉ khảo sát hạng 2 yêu cầu: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.
  • Chứng chỉ khảo sát hạng 3 yêu cầu: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Trên đây là thống kê 3 điều kiện quan trọng khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất, chứng chỉ khảo sát địa hình theo đúng quy định mới nhất của Bộ Xây Dựng.

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi