Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Chỉ Huy Trưởng Công Trình

14/08/2021

Chức vụ chỉ huy trưởng công trình là chức vụ mà mọi Kỹ sư đều muôn được đảm nhận. Tuy nhiên để đảm nhận được...