Đào Tạo Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Qua Mạng

14/08/2021

Hiện nay ngoài việc đấu thầu trực tiếp tại các cơ quan nhà nước hay các đơn vị mời thầu còn có phương án đấu...