Bài viết này sẽ tổng hợp tất các các thông tin về quy định, nghị định, thông tư ban hành về việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án để anh, em Kỹ sư có thể tham khảo. Đọc hết những thông tin này Kỹ sư có thể tự mình xử lý hồ sơ và đăng ký thi cấp chứng chỉ hành nghề mà không cần đến các đơn vị dịch vụ nữa.

nhung-quy-dinh-ve-viec-cap-chung-chi-quan-ly-du-an
Những Quy Định Về Việc Cấp Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án

Những Quy Định Về Việc Cấp Chứng Chỉ QLDA

  • Bộ luật xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014 do Quốc Hội ban hành.
  • Nghị định số 59/20015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thông tư số 172/2016/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2016 do Bộ Tài Chính Ban hành về quy định mức thu nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.
  • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ban hành ngày 05/04/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • Quyết định số 1155/QĐ-BXD ban hành ngày 22/8/2018 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung.
  • Thông tư số 08/2018/TT-BXD ban hành ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. ( Đây là quy định mới nhất về việc cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hiện nay)

Trên đây là 8 quy định, nghị định thông tư ban hành về việc cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nói chung và cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nói riêng. Ngoài những quy đinh đa số các đơn vị cấp chứng chỉ hành nghề thường có những quy định riêng mà khi làm việc trực tiếp chúng ta mới có thể năm rõ được.

Những Bài Viết Cần Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ QLDA
>>> Chuyên môn phù hợp khi thi chứng chỉ QLDA
>>> Những yêu cầu về kinh nghiệm khi thi chứng chỉ QLDA
>>> Cách nhận biết chứng chỉ QLDA thật hay giả
>>> Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề QLDA
>>> Những ai cần phải có chứng chỉ QLDA

Những Đơn Vị Nào Đang Được Cấp Chứng Chỉ QLDA Hiện Nay

  • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1: Với hạng 1 hiện nay chỉ có một đơn vị duy nhất đó là Cục quản lý hoạt động xây dựng trực thuộc Bộ Xây Dựng được phép tổ chức thi sát hạch và cấp chứng chỉ QLDA hạng 1.
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 2 và hạng 3: Với chứng chỉ hạng 2 và 3 sẽ có nhiều đơn vị được phép cấp chứng chỉ quản lý dự án đó là Sở xây dựng của 63 tỉnh thành và ngoài ra có 7 đơn vị là các Hiệp hội xây dựng được phép cấp, 7 đơn vị này có chức năng cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2 và 3 tương đương với Sở xây dựng các tỉnh. 7 đơn vị đó là:
Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam Hội Cầu đường Việt Nam
Hội Cấp thoát nước Việt Nam Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
Tổng hội Xây dựng Việt Nam Hội Thủy lợi Việt Nam
Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được cấp ra đều có một mã số khác nhau để tra cứu thông tin chứng chỉ trên website của Bộ xây dựng. Trường hợp chứng chỉ nào không có khi tra cứu thông tin thì chứng chỉ đó là chứng chỉ giả.

 

 

 

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi