Những Kỹ sư xác định sẽ gắn bó với công việc trọng lĩnh vực xây dựng thì chắc chắn phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng nói chung và chứng chỉ thiết kế uqy hoạch xây dựng nói riêng. Để đảm nhiệm được những chức vụ như chủ nhiệm dự án hay chủ trì dự án chắc chắn Kỹ sư phải có chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng tương được với công trình đó.

pham-vi-hoat-dong-cua-nguoi-co-chung-chi-thiet-ke-quy-hoach
Phạm Vi Hoạt Động Của Người Có Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch

Công Trình Nào Không Cần Phải Có Chứng Chỉ Hành Nghề

Có những công trình khi thi công hay thiết kế không yêu cầu Kỹ sư đảm nhiệm các vị trí quan trọng không cần phải có chứng chỉ hành nghề, tuy nhiên những công trình này thường là công trình nhỏ hay không quan trọng. Vậy những công trình đó là:

  • Công trình thiết kế, giám sát, thi công các công trình hệ thống thông tin liên lạc viễn thông trong một công trình.
  • Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.-
  • Các hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông.
  Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch
>>> Chuyên môn phù hợp khi thi thiết kế quy hoạch
>>> Những yêu cầu về kinh nghiệm khi thi thiết kế quy hoạch
>>> Chứng chỉ thiết kế quy hoạch khác gì thiết kế xây dựng?
>>> Thi chứng chỉ thiết kế quy hoạch có khó không?
>>> Hồ sơ cần có khi thi thiết kế quy hoạch

Phạm Vi Hoạt Động Của Kỹ Sư Có Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế Quy Hoạch

  • Kỹ sư có chứng chỉ thiết kế quy hoạch hạng 1: Được làm chủ trì thiết kế hoặc chủ trì thẩm định thiết kế các đồ án quy hoạch xây dựng do Thủ Tướng Chính Phủ phe duyệt hay tất cả các đồ án quy hoạch xây dựng thấp hơn.
  •  Kỹ sư có chứng chỉ thiết kế quy hoạch hạng 2: Được làm chủ trì thiết kế quy hoạch hay chủ trì thẩm định thiết kế quy hoạch các công trình do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trở xuống.
  •  Kỹ sư có chứng chỉ thiết kế quy hoạch hạng 3: Được làm chủ trì thiết kế quy hoạch hay chủ trì thẩm định thiết kế quy hoạch các công trình do Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Như vậy, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng được các điều kiện trên. Đồng thời, phạm vi được phép hoạt động đối với từng hạng chứng chỉ cũng được quy định rõ ràng. Nhờ vậy có thể đáp ứng được nhu cầu về thiết kế quy hoạch xây dựng đối với từng hạng chứng chỉ và lựa chọn các cá nhân phù hợp.

 

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi