Trong sáu lĩnh vực hành nghề xây dựng có 2 lĩnh vực có tên tương tự nhau đó là chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng và chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng. 2 lĩnh vực này có thể sẽ gây nhầm lẫn cho khách hàng khi tìm hiểu thông tin. Bài viết này của Viện xây dựng Đát Việt sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này.

Khác Nhau Khi Phân Chia Chứng Chỉ Trong Lĩnh

Trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng chỉ có 1 loại chứng chỉ hành nghề duy nhất đó là:

 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng

Trong lĩnh vực thiết kế xây dựng có tới 7 loại chứng chỉ hành nghề:

 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế cơ điện công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế cấp thoát nước công trình.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình khai thác mỏ.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình cấp nước – thoát nước; xử lý chất thải rắn.
 • Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình thủy lợi, đê điều.
phan-biet-chung-chi-thiet-ke-quy-hoach-voi-chung-chi-thiet-ke-xay-dung
Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch Khác Gì Chứng Chỉ Thiết Kế Xây Dựng

Khác Nhau Về Chuyên Môn Khi Xét Cấp Chứng Chỉ

Khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ từng lĩnh vực hành nghề sẽ yêu cầu chuyên môn phù hợp với từng lĩnh vực đó. Đây cũng là yêu cầu quan trọng khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề.

 • Yêu cầu chuyên môn khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch: Theo nghị định 15/2021/NĐ-CP chuyên môn yêu cầu khi xét cấp chứng chỉ thiết kế quy hoạch đó là chuyên môn thuộc các chuyên ngành về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.
 • Yêu cầu chuyên môn khi xét hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng: Theo nghị định 15/2021/NĐ-CP chuyên môn yêu cầu khi xét cấp chứng chỉ thiết kế xây dựng đó là chuyên môn thuộc các chuyên ngành về xây dựng như xây dựng dân dụng, xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật công trình cầu đường bộ.

Khác Nhau Về Kinh Nghiệm Hoạt Động Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Đối với chứng chỉ hành ngề thiết kế quy hoạch xây dựng:

 • Hạng 1 yêu cầu: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng (trong đó ít nhất 01 đồ án là quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc quy hoạch xây dựng vùng huyện hoặc quy hoạch chung) thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 • Hạng 2 yêu cầu: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
 • Hạng 3 yêu cầu: Đã tham gia lập thiết kế quy hoạch xây dựng của lĩnh vực chuyên môn ít nhất trong 01 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc 02 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền và đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.
  Tham Khảo Thêm Về Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch
>>> Chuyên môn phù hợp khi thi thiết kế quy hoạch
>>> Những yêu cầu về kinh nghiệm khi thi thiết kế quy hoạch
>>> Phạm vi hoạt động của người có chứng chỉ quy hoạch
>>> Thi chứng chỉ thiết kế quy hoạch có khó không?
>>> Hồ sơ cần có khi thi thiết kế quy hoạch

Đối với chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng:

 • Hạng 1 yêu cầu: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề,
 • Hạng 2 yêu cầu: Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp II trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
 • Hạng 3 yêu cầu: Đã tham gia thiết kế, thẩm tra thiết kế phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Bài viết trên đây đã phân tích đầy đủ sự khác nhau giữa chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch và chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng. Anh, em kỹ sư có nhu cầu thi cấp chứng chỉ hành nghề 2 lĩnh vực này liên hệ hotline của Viện Xây Dựng Đất Việt để được tư vấn nhanh và cụ thể nhất.

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi