Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với một công ty xây dựng hoạt động trong lĩnh vực khảo sát xây dựng. Tuy nhiên với nhiều quy định phức tạp hiện nay dẫn đến nhiều khó khăn gặp phải khi một công ty xây dựng cần bổ sung loại giấy tờ này.

Dịch vụ hỗ trợ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng tại Viện Xây Dựng Đất Việt sẽ giúp các công ty có được loại chứng chi này một cách đơn giản nhất. Qúy công ty có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline của Viện để được tư vấn cụ thể.

Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát Xây Dựng Là Gì?

 • Đối với cá nhân sẽ có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng để chứng minh năng lực hoạt động trong lĩnh vực xây dựng của cá nhân đó. Tương tự như vậy, chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng là loại giấy tờ chứng minh năng lực của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng được Bộ Xây Dựng công nhận.
 • Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc một công ty khảo sát xây dựng phải có trong những công việc như đấu thầu xây dựng, hồ sơ hoàn công xây dựng, hồ sơ nghiệm thu công trình xây dựng…
 • Chứng chỉ năng lực khảo sát được chia làm 3 thứ hạng từ 1 đến 3. Hạng 1 là cao nhất. Với quy định mới nhất hiện nay công ty xây dựng đã có chứng chỉ năng lực hạng 3 thì mới được xét cấp hạng 2 và đã có hạng 2 thì mới được xét cấp hạng 1, đây là quy định bắt buộc.

Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát Do Đơn Vị Nào Cấp?

 • Chứng chỉ năng lực khảo sát  hạng 1 hiện nay do Bộ Xây Dựng cấp.
 • Chứng chỉ hạng 2 và 3 do Sở Xây Dựng các tỉnh cấp, ngoài ra còn có các đơn vị nghề nghiệp là các hiệp hội xây dựng được cấp chứng chỉ năng lực hạng 2 và 3.
 • Tuy nhiên chứng chỉ do đơn vị nào cấp thì tất cả vẫn được quản lý bở Bộ Xây Dựng và đều phải cập nhật thông tin trên trang tra cứu thông tin xây dựng của Bộ Xây Dựng quản lý  https://nangluchdxd.gov.vn/
 • 7 đơn vị nghề nghiệp được phép cấp chứng chỉ năng lực khảo sát cho công ty đó là:
1. Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam 5. Hội Cầu đường Việt Nam
2. Hội Cấp thoát nước Việt Nam 6. Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam
3. Tổng hội Xây dựng Việt Nam 7. Hội Thủy lợi Việt Nam
4. Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam

Những Công Ty XD Nào Cần Phải Có Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát?

 • Công ty xây dựng hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, để được đảm nhận các công việc này ở công trình từ cấp 3 trở lên bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực khảo sát địa hình.
 • Công ty xây dựng chuẩn bị đấu thầu các gói thầu xây dựng về hạng mục khảo sát địa chất, khảo sát địa hình phải có chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng với thứ hạng tương ứng với công trình đang được mời thầu.
 • Ngoài ra những công ty xây dựng mới thành lập nhưng xác định gắn bó lâu dài với lĩnh vực khảo sát xây dựng thì nên xử lý loại giấy tờ này ngay từ ban đầu để sau thời gian đủ điều kiện có thể nâng thứ hạng một cách nhanh chóng.

Với quy định mới hiện nay tất cả công ty đều phải có chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng  hạng 3 thì mới được xét cấp hạng 2 và tương tự với hạng 1 thì mọi công ty đều nên có chứng chỉ hạng 3 sớm nhất có thể để tiếp tục được xét cấp lên các hạng khác.

Mẫu Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát Xây Dựng, Khảo Sát Địa Hình

 • Mẫu chứng chỉ năng lực khảo sát được quy định theo Mẫu số 07 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP.
 • Chứng chỉ năng lực xây dựng có giá trị sử dụng 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ.
chung-chi-nang-luc-khao-sat-xay-dung
Mẫu Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát Xây Dựng

Điều Kiện Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát

1. Điều kiện chung cho các thứ hạng 1, 2, 3.

 • Đơn vị đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 1, hạng 2, hạng 3 bắt buộc phải có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình.
 • Đơn vị đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát phải có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề cấp chứng chỉ năng lực.

2. Điều kiện riêng cho chứng chỉ năng lực khảo sát hạng 1.

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 1 phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Cá nhân trong công ty xây dựng tham gia thực hiện khảo sát xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Công ty xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 dự án từ nhóm A hoặc 2 dự án từ nhóm B trở lên. Hoặc 1 công trình từ cấp 1 hay 2 công trình từ cấp 2 trở lên.

3. Điều kiện riêng cho chứng chỉ năng lực khảo sát hạng 2.

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 2 phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Cá nhân trong công ty xây dựng tham gia thực hiện khảo sát xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Công ty xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng hạng 1bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 1 dự án từ nhóm B hoặc 2 dự án từ nhóm C trở lên. Hoặc 3 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên. Hoặc 1 công trình từ cấp 2 hoặc 2 công trình từ cấp 3 trở lên.

4. Điều kiện riêng cho chứng chỉ năng lực khảo sát hạng 3.

 • Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề khảo sát hạng 3 phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
 • Cá nhân trong công ty xây dựng tham gia thực hiện khảo sát xây dựng phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

Hồ Sơ Đăng Ký Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Theo Quy Định

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực khảo sát theo mẫu số 04, phụ lục IV, nghị định 15 NĐ – CP.
 2. Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập.
 3. Quyết định công nhận phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng nguyên tắc liên kết thực hiện công việc thì nghiệm với các phòng thí nghiệm có chức năng theo yêu cầu.
 4. Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức vụ chủ chốt trong đơn vị phù hợp thứ hạng với chứng chỉ năng lực khảo sát yêu cầu cấp.
 5. Chứng chỉ năng lực khảo sát đã có trong trường hợp đề nghị điều chỉnh thứ hạng năng lực.
 6. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu công việc đã thực hiện theo nội dung kê khai.
 7. Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đã thực hiện theo nội dung đã kê khai.

Trên đây là những điều kiện và hồ sơ cơ bản để một đơn vị đăng ký hồ sơ xét cấp chứng chỉ năng lực khảo sát phải có theo quy định hiện nay. Tuy nhiên đến với dịch vụ hỗ trợ của Viện Xây Dựng Đất Việt chúng tôi sẽ có những cách thức để giúp đơn vị xin được chứng chỉ năng lực xây dựng một các đơn giản nhất. Qúy công ty chỉ cần cung cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan đến ngành khảo sát xây dựng cho chúng tôi.

chung-chi-nang-luc-khao-sat-xay-dung
Dịch Vụ Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Năng Lực XD Tại Viện XD Đất Việt

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát Tại Viện Xây Dựng Đất Việt

1. Nhiều năm kinh nghiệm

Viện Xây Dựng Đất Việt thành lập năm 2011 tiền thân là một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nên chúng tôi hiểu hết được những khó khăn về hồ sơ pháp lý của một công ty xây dựng gặp phải. Trải qua tất cả những vấn đề này chúng tôi đưa ra được những dịch vụ hỗ trợ tốt nhất đến với những công ty xây dựng đi sau.

2. Hồ sơ đơn giản thủ tục rõ ràng

 • Qúy công ty sử dụng dịch vụ của Viện Xây Dựng Đất Việt chỉ cần cung cấp đăng ký kinh doanh của công ty mình phù hợp với lĩnh vực mong muốn, cụ thể ở đây là lĩnh vực khảo sát xây dựng. Những giấy tờ còn lại chúng tôi sẽ giải quyết.
 • Mọi thủ tục chúng tôi đều cung cấp hợp đồng rõ ràng với quý khách hàng. Cam kết thời gian hoàn thành cụ thể và nhanh nhất.
 • Chúng tôi luôn đảm bảo thời gian để khách hàng có chứng chỉ năng lực xây dựng trên tay kịp tham gia các hợp đồng đấu thầu và hoàn công xây dựng. Tránh những trường hợp mất gói thầu vì chưa có chứng chỉ phù hợp.

3. Chi phí tốt nhất

 • Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này chúng tôi có nhiều mối quan hệ để giải quyết hồ sơ một cách tốt nhất và nhanh nhất.
 • Cơ sở vật chất về phòng thí nghiệm cũng như máy móc chúng tôi đã có sẵn do đó sẽ đáp ứng mọi thứ hạng mà quý công ty cần đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.
 • Chi phí khi ký hợp đồng sẽ là chi phí trọn gói và cố định không phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào. Nên quý khách hàng có thể yên tâm nhận được chi phí tốt nhất.

Thông Tin Liên Hệ Viện Xây Dựng Đất Việt

Địa chỉ Viện Xây Dựng Đất Việt

 • Hồ Chí Minh: Số 41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp
 • Hà Nội: Số 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân

 

Rate this post

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
Rate this post
Đối tác của chúng tôi