Chứng chỉ hành nghề xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với mỗi Kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Viện Xây Dựng Đất Việt hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề với mức chi phí tốt nhất và hồ sơ đơn giản. Kỹ sư tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chứng chỉ hành nghề và dịch vụ hỗ trợ cấp chứng chỉ của Viện Xây Dựng Đất Việt.

Những Cơ Sở Pháp Lý Về Việc Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề

Trong bài viết này Viện Xây Dựng Đất Việt sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin về chứng chỉ hành nghề xây dựng cho anh, em Kỹ sư nắm được. Tuy nhiên để Kỹ sư có thể tìm hiểu và đọc thêm về những nghị định cụ thể chúng tôi sẽ nêu ra đầy đủ các văn bản pháp luật về việc cấp chứng chỉ hành nghề này.

 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014.
 • Nghị định số 59/20015/NĐ-CP ban hành ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ban hành ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. ( Đây là nghị định mới nhất ban hành về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng)

chung-chi-hanh-nghe-xay-dung

chung-chi-hanh-nghe-xay-dung
Chứng Chỉ Hành Nghề Hạng 1 BXD Cấp

Những Đơn Vị Được Phép Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

 • Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 1 được cấp bởi Cục Quản Lý Xây Dựng trực thuộc Bộ Xây Dựng.
 • Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng 2 và hạng 3 được cấp bởi Sở Xây Dựng 63 tỉnh thành và ngoài ra còn có 7 đơn vị nghề nghiệp là các Hiệp hội xây dựng được phép cấp.

Tuy có rất nhiều đơn vị được phép cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng nhưng tất cả chứng chỉ được cấp ra đều được quản lý bởi Bộ Xây Dựng và được cập nhật thông tin trên trang web của Bộ Xây Dựng. Những chứng chỉ nào khi tra cứu không có thông tin thì rất có thể chứng chỉ đó là giả. Kỹ sư có thể tham khảo bài viết hướng dẫn tra cứu chứng chỉ hành nghề xây dựng của Viện Xây Dựng để hiểu thêm về việc này.

Có Những Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Nào?

Chứng chỉ hành nghề xây dựng được chi làm 6 lĩnh vực và 3 thứ hạng, hạng 1 là cao nhất và hạng 3 là thấp nhất. Trong 6 lĩnh vực còn được chia thành nhiều lĩnh vực nhỏ hơn, cụ thể có tới 40 loại chứng chỉ hành nghề xây dựng đang được cấp hiện nay.

1. 6 lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề

2. Phân hạng chứng chỉ hành nghề

 • Chứng chỉ hành nghề hạng 1: Hạng 1 yêu cầu Kỹ sư phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có số năm kinh nghiệm là 7 năm. Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ.
 • Chứng chỉ hành nghề hạng 2: Hạng 2 yêu cầu Kỹ sư có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có số năm kinh nghiệm là 4 năm. Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ.
 • Chứng chỉ hành nghề hạng 3: Hạng 3 yêu cầu Kỹ sư có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng là 2 năm đối với bằng đại học và 3 năm đối với bằng trung cấp và cao đẳng.

 Điều Kiện Xét Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

1. Điều kiện về chuyên môn

Điều kiện về chuyên môn là điều kiện đầu tiên khi xét cấp chứng chỉ hành nghề, Kỹ sư phải có bằng cấp chuyên môn phù hợp thì mới được xét đến các yếu tố tiếp theo trong quy trình xét cấp chứng chỉ.

Các Lĩnh Vực  Bài Viết Tham Khảo
Lĩnh Vực Giám Sát Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Từng Loại Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát
Lĩnh Vực Thiết Kế Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Chứng Chỉ Hành Nghề Thiết Kế
Lĩnh Vực Quản Lý Dự Án Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Chứng Chỉ Quản Lý Dự Án
Lĩnh Vực Khảo Sát Xây Dựng Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Chứng Chỉ Khảo Sát Xây Dựng
Lĩnh Vực Định Giá Xây Dựng Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Chứng Chỉ Hành Nghề Định Giá
Lĩnh Vực Thiết Kế Quy Hoạch Bằng Cấp Chuyên Môn Phù Hợp Với Chứng Chỉ Thiết Kế Quy Hoạch

Trên đây là những lĩnh vực chuyên môn phù hợp khi đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra Viện Xây Dựng Đất Việt có bài viết cụ thể về các bằng cấp phù hợp với từng loại chứng chỉ hành nghề. Anh,em Kỹ sư có thể tham khảo bài viết này để hiểu rõ nhất về quy định về bằng cấp chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

thi-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung
Hình Ảnh Kỳ Thi Sát Hạch Của Bộ Xây Dựng

2. Điều kiện về kinh nghiệm

Sau khi xét về vấn đề bằng cấp chuyên môn,  sẽ xét đến điều kiện về kinh nghiệm làm việc của Kỹ sư đăng ký xét cấp chứng chỉ hành nghề được thể hiện bằng các giấy tờ như: Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, biên bản nghiệm thu công trình, hợp đồng thi công công trình…

Những giấy tờ này đều phải có chữ ký và đóng dấu của các đơn vị cũ mà Kỹ sư đã từng làm việc. Đây cũng là loại giấy tờ khó bổ sung trong việc đăng ký xét cấp chứng chỉ hành nghề.

Tuy nhiên khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề tại Viện Đất Việt anh, em Kỹ sư không cần phải quan tâm đến phần này. Mọi giấy tờ sẽ được Viện giải quyết một cách nhanh chóng nhất.

Anh, em Kỹ sư có thể tham khảo những bài viết sau đây để hiểu hơn những yêu cầu kinh nghiệm khi xét hồ sơ của từng lĩnh vực.

xu-ly-ho-so-chung-chi-hanh-nghe-xay-dung
Dịch Vụ Xử Lý Hồ Sơ Trọn Gói Tại Viện Xây Dựng Đất Việt

Hồ Sơ Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

Những hồ sơ nêu dưới đây là hồ sơ theo quy định của Bộ Xây Dựng, tuy nhiên khi đăng ký hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng tại Viện Xây Dựng Đất Việt anh, em Kỹ sư chỉ cần cung cấp 3 loại giấy tờ cơ bản nhất đó là bằng cấp, ảnh thẻ và chứng minh thư.

 Hồ Sơ Theo Đúng Nghị Định 15/2021/NĐ-CP

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
 • 2 ảnh thẻ 4×6 nền trắng chụp không quá 6 tháng
 • Bằng cấp phù hợp với lĩnh vực đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề
 • Chứng chỉ hành nghề đã được cấp trước đây
 • Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Có xác nhận của thủ trưởng các cơ quan và đóng dấu.
 • Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Hồ Sơ Khi Sử Dụng Dịch Vụ Tại Viện Xây Dựng Đất Việt

 • Bản scan chứng minh thư hoặc căn cước công dân
 • Bản scan bằng tốt nghiệp
 • Bản scan ảnh thẻ 4×6 nền trắng

Sử dụng dịch vụ tại Viện Xây Dựng Đất Việt khách hàng chỉ cần cung cấp 3 loại giấy tờ cơ bản trên. Thủ tục còn lại chúng tôi sẽ xử lý.

Những Khó Khăn Khi Đăng Ký Thi Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng

1. Nhiều quy định, nghị định, thủ tục phức tạp

 • Cho đến hiện tại quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề XD đã được sửa đổi 4 lần kể từ năm 2014, với những quy định thay đổi liên tục khiến Kỹ sư muốn tìm hiểu thông tin tốn rất nhiều thời gian.
 • Hồ sơ thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề còn rất nhiều phức tạp và chưa được quy định rõ ràng dẫn đến việc nộp hồ sơ phải đi lại nhiều lần tốn thời gian và chi phí.

2. Không rõ bằng cấp đang có có được cấp chứng chỉ mong muốn hay không

Những quy định về bằng cấp chuyên mồn phù hợp để xét cấp chứng chỉ hành nghề các lĩnh vực còn chưa rõ ràng, nghị định ban hành rất chung chung. Do vậy Kỹ sư khi tìm hiểu thông tin không nắm rõ được bằng cấp của bản thân đang có có được xét cấp chứng chỉ hành nghề mong muốn hay không.

3. Khó khăn về việc bổ sung hồ sơ

 • Trong hồ sơ xét cấp chứng chỉ hành nghề yêu cầu Kỹ sư phải cung cấp được những giấy tờ chứng minh năng lực hoạt động trong lĩnh vực XD của bản thân để phù hợp với thứ hạng xét cấp chứng chỉ. Những giấy tờ này phải có xác nhận của các công ty cũ mà Kỹ sư đã từng tham gia, việc này dẫn đến rất nhiều khó khăn khi bổ sung hồ sơ.
 • Quy định về thời gian trả lời về việc xét duyệt hồ sơ còn nhiều bất cập và máy móc. Sau mỗi lần nộp hồ sơ cơ quan chức năng sẽ xem xét và 20 ngày sau mới có văn bản trả lời cho Kỹ sư nộp hồ sơ, điều này khiến thời gian xét cấp chứng chỉ kéo dài và phải đi lại nhiều lần.
vien-xay-dung-dat-viet
Viện Xây Dựng Đất Việt Là Một Thành Viên Của Hệ Thống Giáo Dục Đất Việt

Thông Tin Liên Hệ Viện Xây Dựng Đất Việt

Địa chỉ Viện Xây Dựng Đất Việt

 • Hồ Chí Minh: Số 41 An Nhơn, Phường 17, Quận Gò Vấp
 • Hà Nội: Số 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân

 

5/5 - (1 bình chọn)

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Ý kiến bình luận
5/5 - (1 bình chọn)
Đối tác của chúng tôi