Chứng Chỉ Năng Lực Quản Lý Chi Phí Đầu Tư Xây Dựng

14/08/2021

Viện Xây Dựng Đất Việt cung cấp dịch vụ hỗ trợ hồ sơ cấp chứng chỉ năng lực quản lý chi phí đầu tư xây...

Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế Quy Hoạch Xây Dựng

14/08/2021

Viện Xây Dựng Đất Việt cung cấp dịch vụ hỗ trợ đăng ký cấp chứng chỉ năng lực thiết kế quy hoạch xây dưng cho...

Chứng Chỉ Năng Lực Tư Vấn Giám Sát

14/08/2021

Điều kiện để một công ty xây dựng được hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giám sát đó là phải có chứng chỉ năng...

Chứng Chỉ Năng Lực Thi Công Xây Dựng

14/08/2021

Chứng chỉ năng lực thi công xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thi...

Chứng Chỉ Năng Lực Kiểm Định Xây Dựng

14/08/2021

Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và...

Chứng Chỉ Năng Lực Quản Lý Dự Án Xây Dựng

14/08/2021

Chứng chỉ năng lực quản lý dự án xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc đối với một công ty xây dựng hoạt động...

Chứng Chỉ Năng Lực Khảo Sát Xây Dựng

14/08/2021

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng là loại giấy tờ bắt buộc phải có đối với một công ty xây dựng hoạt động...

Chứng Chỉ Năng Lực Thiết Kế – Thẩm Tra Thiết Kế Xây Dựng

14/08/2021

Mỗi công ty xây dựng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế đều phải có chứng chỉ năng lực thiết kế xây dựng từ hạng...